Skip to content

روشن کردن موتور قانون جذب با توجه به خواسته ها

بنام خداوند بخشنده ی هدایت گر

سلام به شما دوستان عزیز

با یک سوال شروع می کنیم.

چه قدر توجه به خواسته ها ما را در مسیر رسیدن به ارزوهایمان کمک می کند؟

برای پاسخ به این سوال باید گفت قانون بی تغییری در این جهان حکم فرماست که بی تردید ما را به خواسته ها و

آروزهایمان می رساند.

قانونی که شاید بارها ناآگاهانه از آن استفاده کرده اید و نتایج و تاثیراتش را در زندگی خود دیده اید اما هیچ گاه نمی دانستید که در حال استفاده از آن هستید.

آن قانون توجه به خواسته ها است , بله قانون توجه به خواسته ها که رمزآلودترین و در عین حال زیباترین و شگفت انگیزترین قانون هستی است.

و  من در اینجا می خواهم از  قانون توجه به خواسته ها و اینکه چطور آن را پیدا کردم برایتان بگویم پس همراه من بیایید و این شگفتی ها را ببینید.

تغییر

تغییر یکی از اصلی ترین و عمیق ترین و کلیدی ترین نقاط ضعف بشر بوده و هست ,مساله ای است که خیلی ها در آن مقاومت دارند و ذهن براحتی با آن کنار نمی آید و شاید ذهن خیلی ها همچون گذشته من در حال بحث و چانه زنی با ذهنش در مورد تغییر و حرکت باشد.

همه اینها از روزی شروع شد که من مستاصل و درمانده به خدا پناه آوردم و به او گفتم تو که خدایی, تو که رب جهان ها و جهانیان هستی مرا یاری کن , راه را نشانم بده و بگو چه کنم بگو چطور زندگیم را متحول کنم و تغییری اساسی در آن ایجاد کنم, تغییری همه جانبه که هم از لحاظ مادی و هم معنوی راضیم کند.

همین حرفها و صحبتها در ذهنم بالا و پایین می شدند و  در حال ورجه وورجه بودند که دستم روی دکمه ای از کیبورد لپ تاپم خورد و به مسیری هدایت شدم که دریچه ای جدیدتر در زندگی برویم باز کرد, آخر من از خداوند از اعماق وجودم درخواست کرده بودم و منتظر پاسخی, چشمکی , نشانه ای از سوی او بودم و این یک نشانه واضح برای من بود منی که مشتاق تغییر شرایط زندگیم شده بودم . در گذشته هم قصد تغییر اوضاع و شرایطم را داشتم و با خواندن کتابهای موفقیت از نویسندگان مختلف وجودم در طلب این خواسته مرا غلغلک میداد, گرچه بعد از مدتی این جرقه ها خاموش می شدند و  عمرشان حتی به شعله و آتش شدن هم نمی رسید  ولی این بار ماجرا فرق میکرد و رنج قطار ناخواسته ها , بی پولی ها و مشکلات مالی و شرایط بد کاری و بهم ریختگی آرامش درونم چنان عرصه را بر من تنگ کرده بود که دیگر چاره ای جز تغییر شرایط برایم نگذاشته بود.

و اینها شدند کلید و بهانه ای برای کنکاش و کاوش در سرزمین وجودم و شروعی برای مطالعات دوباره و جدی تر برای یافتن پاسخ سوالاتم و تبدیل شد به ریختن زغال و دمیدن های مکرر درون مخزن سوخت لوکوموتیو زندگیم که با هر بار پف کردن و دمیدن شعله ها بیشتر نمایان میشدند و این قطار را مایلها جلوتر می بردند .

یک فیلم , یک نشانه

من مدتها پیش فیلم راز را از طریق یکی از دوستانم دیده بودم و جرقه هایی در وجودم برای تغییر زده شده بود که نافرجام مانده و خاموشی گرفته بودند ولی این بار چندین مرتبه به بهانه های مختلف فیلم را می دیدم و این در حالی بود که قانون توجه به خواسته ها داشت کار خود را می کرد و  من پیش خودم می گفتم چه جادو و سحری درون این کلمات هست که وقتی من آنها را می شنوم اینطور دگرگون میشوم؟

شکل ارائه مفاهیم درون فیلم طوری بود که مرا یاد این شعر می انداخت که می گفت

غرقه وهمیم ورنه این محیط        از تنک آبی کناری بیش نیست

حس می کردم که این آگاهیهای تیتروار که در سراسر فیلم مدام جلوی چشمانم خودنمایی می کنند ساحل یک اقیانوس بیکران هستند که مرا بسوی خود می خوانند و با نسیم دل انگیزشان برگ درختان وجودم را نوازش می کنند و وجودم را غرق در شادی می کنند.

پیش خودم می گفتم چرا وقتی از دنیا و این زندگی که برای خودم ساخته ام به تنگ می آیم و به تماشای این فیلم می نشینم همه چیز به یکباره عوض میشود, همه چبز بهتر میشود,زیباتر میشود ,آسمان صورتی میشود و شب نیلوفری می گردد. حتما رازی در پس این کلمات و این آگاهی ها نهفته است ,رازی سربه مهر و در عین حال عیان و در دسترس که اگر به دنبالش باشی همه جا آنرا خواهی یافت.

دیدن چندین باره این فیلم عطشم را برای دانستن و درک این راز بیشتر می کرد و مرا بسوی مطالعه کتابها و شرکت در دوره ها و سمینارهای هیجان انگیز و کسب آگاهی های ناب بیشتری می کشانید انگار در وسط میدان مغناطیسی این آگاهیها قرار گرفته بودم و ناخودآگاه بسوی این آگاهی ها کشیده می شدم همه چیز داشت کم کم تغییر می کرد و کاوش های جذاب من هم داشت عمیق تر و عمیق تر می شد و در سرزمین وجودم در حال جستجوی گنجهایی بودم که الله مهربان برایم قرار داده بود و من ناآگاهانه آنها را زیر خروارها خاک خود کم بینی و عدم لیاقت و هزاران باور مخرب و محدود کننده دیگر دفن کرده بودم و حالا در جستجوی دوباره آنها بودم و این آگاهی ها بسان گنجیابی مرا به جلو برای پیدا کردن گنجهایی با ارزش تر هدایت می کردند که با عمیق تر شدن این آگاهی ها گنج یاب وجودم مجهزتر و مدرن تر میشد .

میدان مغناطیسی که در آن بودم روزبه روز بیشتر و قوی تر میشد و تلالو هاله های رنگی که از دنیای پیرامون نشانم می داد زیباتر و چشم نوازتر میشد , رنگهایی که تا پیش از این هرگز نمی توانستم آنها را ببینم . من همچنان پیش می رفتم و در این مسیر خدا مرا با نور هدایتش بیشتر و بیشتر راهنمایی می کرد و اساتید و مرشدهایی که از هزاران دست خداوند بودند با آموزه ها و راهنماییهایشان و نکات ارزشمندتر از طلایشان مرا بیشتر در پیمودن این مسیر یاری می رساندند.

توجه به خواسته هایم بیشتر شده بود و هرچه جلوتر می رفتم گرمای رحمت الله یکتا را بیشتر در وجودم حس می کردم و صدایش را واضحتر و رساتر می شنیدم. همه چیز این سفر داشت هیجان انگیزتر میشد و مانند فیلم های ایندیانا جونز مدام در حال کشف عجایب و الماس های وجودم از دل کوره راه ها و دخمه هایی بودم که برای خودم و عتیقه های وجودم نا خواسته ساخته بودم و حالا  انگارداشتم برای اولین بار کشفشان می کردم حال آنکه آنها بودند و از کیلومترها آنسو تر مرا بسوی خود می خواندند ولی نه من می دیدمشان و نه صدایشان را می شنیدم.

پیش آمدم و با عزمی راسخ عینکهای بد رنگ خودکم بینی را از چشمانم برداشتم و دوباره از نو به دیدن و بازشناسی خودم ,این مخلوق بی مانند خدای مهربان و موهبت های بی مانندی که رب جهانیان در وجودم به عطیه نهاده , پرداختم و هر بار با دیدن موهبتی جدید چنان غرق شادی و سرور میشدم که لوکوموتیو وجودم را مایلها به جلو پرتاب می کرد و مرا پیش می راند.

کشف استعدادی تازه

یکی از لذتهای من در زندگی تفکر در مورد جهان هستی و قوانین  بیشمار آن و نحوه بهره بردن از آنها به نفع خودم بود و با اینکه این مورد یکی از علایقم بود سالها از وجود آن در درونم بی خبر بودم تا اینکه روزی به خودم آمدم و دیدم سالهای زیادی است که دارم در این خصوص مطالعه و کار و تحقیق می کنم و خودم هم خبر ندارم پس تصمیم گرفتم برای پربار و  زیباتر کردن تجربه خودم از زندگی فضایی را با یاری الله یکتا و به همراهی همسر مهربانم مهیا کنم تا دوستانی که به این مباحث علاقمند هستند و قصد بهبود کیفیت مادی و معنوی زندگیشان را دارند بتوانند با ما همراه شده و از این آگاهی ها در جهت هر چه زیباتر و شکوفا تر کردن تجربه شان از این فرصت طلایی که زندگی نام دارد, بهره ببرند.پس به امید الله شروع می کنیم.

جهان قانونمند

در جهان قوانین فراوانی وجود دارد همچون قانون جاذبه زمین, قانون علت و معلول, قانون اینرسی, قانون جذب و هزاران قانون دیگر که وجودشان خبر از نظمی دقیق در مدیریت امور این جهان دارد, نظمی که مو  لای درزش نمی رود و در بی نظمترین فرمها و شرایط می توان وجود این نظم را مشاهده کرد و سازنده و برقرار کننده چنین نظم دقیقی که خواب و خوراک نمی شناسد و 24 ساعته سرگرم کار است, کار چه کسی بجز رب العالمین,الله یکتا می تواند باشد.

در این سایت ما می خواهیم فضایی بنا نهیم تا بتوانیم با درک هر چه بهتر قوانین جهان هستی و استفاده کاربردی از آنها در جنبه های مختلف زندگی شاهد پیشرفت و موفقیت های بی حد و مرزی در زندگیمان باشیم . حال باید دید توجه به خواسته ها چیست و چطور کار می کند و چطور می تواند بر زندگی ما تاثیر بگذارد چنان تاثیری که شگفت زده مان می کند با اینکه نمی توانیم خود آنرا با چشم ببینیم. این قانون جزیی از همان نظم دقیق کیهانی است که مدام و بی وقفه در حال کار است تا فرکانس ها و شرایط و اتفاقات همسان را در کنار یکدیگر قرار دهد و با دقت بی مانند و بدون نقصی همیشه و همیشه در حال انجام این ماموریت خطیر است.

در واقع افکار و فرکانسهای ما حاوی مقادیری از انرژی هستند , انرژی ای که پایه و اساس جهان را تشکیل می دهد و ما به عنوان موجوداتی صاحب درک و اختیار می توانیم با کانون توجهمان به این انرژی شکل دهیم و میزان توجه به خواسته های ما به موضوعات بر شدت این انرژی اثرگذار خواهد بود. قانون یکی است وبرای همه یکسان عمل می کند و رحم و مروتی برایش تعریف نشده و نمیشود با آن چانه زد و زیبایی ماجرا از این نقطه آغاز میشود که این صلابت و دقت موجود در این قانون نشان از وجود شعوری برتر در قانونمندی کل جهان هستی است .

نتیجه گیری

قانون می گوید این افکار ما هستند که اتفاقات و شرایط مختلف را جذب ما و زندگیمان می کنند و نقش کانون توجه ما در این خصوص, نقشی کلیدی وپر اهمیت است. حالا که فهمیدیم قانون چه می گوید و کانون توجه ما چه نقش به سزایی در تجربه اتفاقات مختلف زندگیمان دارد, یکی از وظایف ما به عنوان انسان دارای اختیار و اشرف مخلوقات خداوند این است که  کانون توجه مان را آگاهانه کنترل کنیم و این توجه به خواسته ها  ما را بسوی مسائل و موارد و اتفاقات و چیزهایی هدایت کند که در ما احساس خوبی ایجاد می کند و این احساس خوب است که نشان می دهد جهت گیری ما صحیح بوده یا نه و در حال پیمودن راه صحیح هستیم یا بیراهه ,که البته درک و فهمیدن این مساله خود نیاز به طی کردن روند تکاملی و تدریجی دارد که با آموزش و تمرین می تواند تحقق یابد.

دانلود فایل روشن کردن موتور قانون جذب

به کانال تلگرام ما بپیوندید تا از محتواهای منتشر شده در سایت مطلع می شوید

به کانال اینستاگرام ما بپیوندید تا از محصولات و تخفیف های سایت باخبر شوید

81 Comments

 1. Appreciation to my father who told me concerning this webpage, this web site is really remarkable.| Estrellita Heall Noelle

 2. Attractive portion of content. I simply stumbled upon your site and in accession capital to claim that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing in your augment and even I fulfillment you get admission to consistently rapidly. Lorena Worden Brendon

 3. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good.
  I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are
  not already 😉 Cheers!

  • thanks.have good wishes for you.

 4. It is the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I wish to read more things about it! Lisa Jarrid Weingartner

 5. Unquestionably imagine that that you stated. Your favorite justification seemed to be on the internet the easiest factor to keep in mind of. I say to you, I definitely get annoyed at the same time as other people consider issues that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the highest and also defined out the entire thing with no need side-effects , other folks could take a signal. Will likely be back to get more. Thank you Phyllys Hube Wattenberg

 6. Really appreciate you sharing this blog. Much thanks again. Fantastic. Tamiko Lamont Schalles Kai Gibb Muir

 7. I am actually thankful to the holder of this web site who has shared this impressive post at at this place. Courtney Quill McIlroy

 8. Major thanks for the blog. Much thanks again. Keep writing. Frayda Solly Symons

 9. Excellent article. I am dealing with some of these issues as well.. Gertrudis Way Druce

 10. I was able to find good information from your content. Maddie Ikey Thielen

 11. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase. Nichole Jimmie Keefer

 12. I have read some excellent stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I wonder how so much effort you place to create this type of great informative site.| Brittney Jedd Lunneta

 13. Great post. Really looking forward to read more. Fantastic. Fanchon Jamesy Angell

 14. Thanks to my father who shared with me about this blog, this blog is really remarkable.| Alyssa Karim Matthei

 15. A motivating discussion is definitely worth comment. I do believe that you ought to write more about this subject matter, it might not be a taboo matter but typically people do not talk about such topics. To the next! Kind regards! Jenelle Hamnet Wood

 16. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Gretchen Wang Averil

 17. Thanks for your whole effort on this blog. Betty take interest in participating in investigations and it is easy to see why. A lot of people notice all of the compelling ways you offer helpful tips and hints through your blog and in addition cause response from other ones on this content so my daughter is truly being taught a lot of things. Have fun with the remaining portion of the year. You are always carrying out a fabulous job. Milly Cleveland Aridatha

 18. i dont understand your problem exactly. please tell me what is your main problem about subscribe.

 19. Thank you for the auspicious writeup. It actually was once
  a amusement account it. Look advanced to far delivered
  agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 20. Fantastic items from you, man. I’ve have in mind your stuff prior to and you are simply
  extremely fantastic. I actually like what you have acquired here, really
  like what you’re stating and the way in which through which you are
  saying it. You make it entertaining and you continue to take care
  of to keep it sensible. I can’t wait to read
  much more from you. This is actually a tremendous
  web site.

 21. You really make it seem so easy with your presentation but I
  find this topic to be actually something that I think I
  would never understand. It seems too complicated and very
  broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try
  to get the hang of it!

 22. This is really interesting, You’re a very skilled blogger.
  I have joined your rss feed and look forward
  to seeking more of your excellent post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 23. I was able to find good advice from your content.

 24. I have been exploring for a little bit for any high-quality articles
  or weblog posts on this sort of space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web
  site. Studying this information So i am satisfied to show that I’ve
  a very just right uncanny feeling I came upon just what I needed.
  I most surely will make certain to do not overlook this web site and provides it a look on a
  relentless basis.

 25. Nice replies in return of this matter with real arguments and explaining all regarding that.

 26. I needed to thank you for this wonderful read!! I certainly enjoyed every little bit of it.
  I have got you book-marked to check out new stuff you post…

 27. Usually I do not learn post on blogs, however I would like to say that this write-up very
  compelled me to check out and do it! Your writing style
  has been surprised me. Thank you, very great post.

 28. First off I would like to say great blog! I had a quick question that I’d like to ask
  if you do not mind. I was interested to know how you center yourself and clear your mind before writing.
  I have had trouble clearing my thoughts in getting my ideas out there.

  I truly do take pleasure in writing but it just
  seems like the first 10 to 15 minutes are wasted just trying to figure
  out how to begin. Any recommendations or hints? Cheers!

 29. Very great post. I simply stumbled upon your blog and wanted to
  say that I’ve really enjoyed browsing your weblog posts.
  After all I will be subscribing on your rss feed
  and I hope you write again very soon!

 30. I think the admin of this web site is genuinely working hard for his website, as here every information is
  quality based material.

 31. Wow, this post is fastidious, my sister is analyzing these things, therefore I am going to convey her.

 32. What’s up, after reading this remarkable paragraph i am also cheerful
  to share my familiarity here with colleagues.

 33. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that
  I have truly enjoyed browsing your blog posts.
  After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 34. Usually I do not learn post on blogs, however I would like
  to say that this write-up very compelled me to take a look at and do
  it! Your writing style has been surprised me. Thank you, very great article.

 35. Can I just say what a comfort to find someone who
  truly knows what they’re talking about on the internet.
  You actually know how to bring a problem to light and make it important.
  More people must check this out and understand this side of your story.
  I was surprised you aren’t more popular given that you surely possess the gift.

 36. It’s amazing designed for me to have a web page, which is helpful for my know-how.
  thanks admin

 37. I was suggested this web site by my cousin. I am not sure whether this post
  is written by him as no one else know such detailed about my trouble.
  You are incredible! Thanks!

 38. I have been surfing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting
  article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good
  content as you did, the net will be much more useful than ever
  before.

 39. That is really attention-grabbing, You are a very skilled blogger.
  I’ve joined your rss feed and sit up for seeking extra of
  your fantastic post. Also, I’ve shared your website in my social networks

 40. Heya i am for the primary time here. I came across this board and I in finding It truly helpful & it helped me out much.

  I am hoping to give something back and aid others such as you aided me.

 41. I am truly happy to read this blog posts which contains lots of valuable information, thanks for
  providing these statistics.

 42. You actually make it appear really easy together with
  your presentation however I find this matter to be really something which I believe
  I might by no means understand. It kind of feels too complex and very
  broad for me. I’m taking a look ahead for your subsequent submit, I will
  try to get the hold of it!

 43. I’m not sure the place you’re getting your information, however
  great topic. I needs to spend some time finding out much more or understanding more.
  Thanks for excellent info I used to be in search of this information for my mission.

 44. If some one wants to be updated with newest technologies afterward he must be go to see this web page and be up to date daily.

 45. I enjoy what you guys are up too. This type of clever work and
  exposure! Keep up the superb works guys I’ve incorporated you guys to my personal blogroll.

 46. I am regular visitor, how are you everybody? This paragraph posted at this web site is genuinely
  nice.

 47. Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
  I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your useful info.
  Thanks for the post. I will certainly comeback.

 48. I just like the valuable information you supply for your articles.
  I will bookmark your blog and take a look at once more right here frequently.

  I’m fairly certain I will be informed many new stuff proper here!
  Best of luck for the following!

 49. Amazing things here. I’m very happy to peer your article.
  Thank you so much and I’m having a look forward to contact you.

  Will you please drop me a e-mail?

 50. Hello There. I found your blog using msn. This is
  an extremely well written article. I will be sure to
  bookmark it and return to read more of your useful info.

  Thanks for the post. I’ll definitely comeback.

 51. I pay a visit every day some web sites and information sites to read content,
  but this website offers quality based content.

 52. I got this site from my friend who informed me regarding this web page
  and now this time I am visiting this site and reading very informative articles
  at this time.

 53. Hi there i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this post i thought i could also create comment due to this good paragraph.

 54. An intriguing discussion is worth comment. I think
  that you should publish more on this subject,
  it might not be a taboo subject but usually folks don’t talk about such topics.
  To the next! Many thanks!!

 55. Greetings! Very useful advice in this particular post! It is the little
  changes that make the biggest changes. Thanks for sharing!

 56. Hi, always i used to check weblog posts here early in the morning, since i love to find out more and more.

 57. Hi there, You’ve done a great job. I’ll definitely digg it and personally suggest to my friends.
  I’m confident they will be benefited from this web
  site.

 58. Aw, this was an extremely nice post. Taking a few minutes
  and actual effort to make a top notch article… but what can I
  say… I hesitate a whole lot and don’t manage to get anything done.

 59. You have made some good points there. I checked on the web
  to find out more about the issue and found most individuals will go along with your
  views on this website.

 60. Hi there, You have done an excellent job. I will
  definitely digg it and personally recommend to my friends.
  I’m confident they’ll be benefited from this web site.

 61. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement
  account it. Look advanced to far added agreeable from you!
  However, how could we communicate?

 62. Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
  I will be sure to bookmark it and come back to read more of
  your useful info. Thanks for the post. I will certainly return.

 63. This is a really good tip especially to those fresh to the blogosphere.
  Simple but very precise info… Appreciate your sharing this one.
  A must read article!

 64. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this,
  like you wrote the book in it or something.

  I think that you can do with some pics to
  drive the message home a bit, but other than that, this is magnificent blog.
  A great read. I will certainly be back.

 65. I am in fact thankful to the holder of this web page who has shared this enormous post at at this place.

 66. Hi there! This post couldn’t be written much better!
  Looking at this article reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept talking about this. I will send this information to him.
  Pretty sure he will have a good read. I appreciate you
  for sharing!

 67. We stumbled over here by a different website and thought I may as
  well check things out. I like what I see so now i’m following
  you. Look forward to checking out your web page
  yet again.

 68. That is very interesting, You are an excessively professional blogger.
  I have joined your rss feed and sit up for searching for
  extra of your fantastic post. Additionally, I have shared your website in my social networks

 69. Hi there to every one, the contents present at this site are in fact remarkable for people experience, well,
  keep up the good work fellows.

 70. You made some decent points there. I checked on the web
  for more info about the issue and found most people will go along with your views on this site.

 71. Hello everyone, it’s my first go to see at this website, and article is actually fruitful designed for me,
  keep up posting these content.

 72. What’s up to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this web page, and your views are nice in favor of new visitors.

 73. Heya i am for the first time here. I found this board and I find It
  truly useful & it helped me out a lot. I
  hope to give something back and aid others like you aided me.

 74. I get pleasure from, result in I found just what I was having a look for.
  You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice
  day. Bye

 75. Right here is the perfect site for anyone who would like to understand this topic.
  You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really would want to…HaHa).
  You definitely put a brand new spin on a subject which has been written about for a long time.
  Great stuff, just great!

 76. If some one desires to be updated with most up-to-date technologies after that he must be pay
  a visit this web site and be up to date everyday.

 77. This is the perfect blog for anyone who really wants to find
  out about this topic. You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really would want to…HaHa).
  You certainly put a new spin on a topic that’s been written about for many years.
  Wonderful stuff, just great!


Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فروش ویژه محصولات به مناسبت عید سعید فطر با تخفیف 50% روی کلیه محصولات سایت